• Phone: +31 6 53231398
  • info@beemsterhypotheken.nl
Stay Connected:

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten die u moet maken. Het gaat altijd slechts om een tegemoetkoming; er zullen kosten overblijven die u zelf moet voldoen. Daarnaast zijn aan elke toeslag voorwaarden verbonden. Toeslagen nemen vaak af, naar mate uw inkomen hoger wordt. Er bestaan verschillende toeslagen voor verschillende kosten.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt als u in een huurwoning woont. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen, dit komt bovenop de kindertoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

2021

Ieder jaar verandert de wetgever de voorwaarden en hoogten van verschillende toeslagen om deze actueel te laten blijven. In 2021 gaan de huur- en zorgtoeslag omhoog, tevens als het kindgebonden budget. Ook ontvangt u de berekeningen niet meer per brief, maar per digitale post. Verder zijn er twee nieuwe uitzonderingssituaties voor toeslagpartners en vervalt de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen. Voor meer informatie over de veranderingen in 2021 verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. Weten wat voor u verandert? Neem contact met ons op.

Uitbetaling van de toeslagen

U krijgt niet automatisch een toeslag als u daar recht op heeft, u moet eerst een aanvraag doen. Als u aan de voorwaarden van de betreffende toeslag voldoet, krijgt u die toeslag maandelijks als voorschot uitbetaald. Aan het einde van het jaar maakt de Belastingdienst een definitieve berekening. Dan blijkt op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht had. Als u recht had op iets meer toeslag aan de hand van uw inkomen, krijgt u dat alsnog uitbetaald. Hebt u echter teveel toeslag ontvangen, dan wordt dat teruggevorderd.

Het is daarom belangrijk dat u een goede schatting maakt, van bijvoorbeeld uw inkomen. Hoe juister uw schatting is gemaakt, hoe kleiner het risico is dat u aan het einde van het jaar iets moet terugbetalen. Ook is het belangrijk dat eventuele veranderingen in uw situatie, zoals het beginnen van een nieuwe baan of een verhuizing, gelijk wordt doorgegeven. Zo komt u niet voor verassingen te staan.

Beemster Hypotheken en Assurantiën helpt u bij het aanvragen van verschillende toeslagen, kijkt waar u recht op heeft en zorgt ervoor dat alles op tijd en correct wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Neem contact met ons op voor meer informatie.