• Phone: +31 6 53231398
  • info@beemsterhypotheken.nl
Stay Connected:

Gedragsregels

Onze medewerkers zijn gehouden aan de volgende gedragsregels:

  1. medewerkers dienen zich in hun bedrijfsuitoefening te gedragen zoals een goed adviseur in verzekeringen of financiële diensten betaamt. Zij dienen zich zodanig te gedragen, dat het vertrouwen in de dienstverlening van het intermediair in het algemeen en in de eigen bedrijfsuitvoering niet wordt geschaad.
  1. Medewerkers dienen te vermijden, dat hun onafhankelijkheid als adviseur in verzekeringen in gevaar zou kunnen komen.
  1. Bij voorlichting en advies omtrent verzekeringen en financiële diensten dienen de medewerkers zich primair te laten leiden door het belang van de cliënt, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van verzekeraars/assuradeuren. Medewerkers dienen zich daarbij te realiseren, dat kennis en inzicht op genoemde terreinen bij de cliënt kunnen ontbreken.
  1. Medewerkers zijn gehouden tot nauwgezetheid en zorgvuldigheid in financiële en administratieve aangelegenheden.
  1. Medewerkers dienen zich te onthouden van het verstrekken van informatie waarvan zij weten, of behoren te weten, dat deze onjuist is.
  1. Medewerkers dienen zich zodanig te gedragen, dat een onderlinge verhouding berustend op integriteit, respect en vertrouwen, gewaarborgd is.