• Phone: +31 6 53231398
  • info@beemsterhypotheken.nl
Stay Connected:

Bij deze hypotheek leent u een bedrag, waarover u gedurende de gehele looptijd niets hoeft af te lossen. Voordeel: u profiteert gedurende de gehele looptijd van de maximale renteaftrek. Daarnaast spaart u op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Daar de spaarrente gelijk is aan de hypotheekrente, is de uitkering aan het eind van de looptijd altijd bekend en gegarandeerd. U betaalt geen vermogensbelasting (box 3) over het opgebouwde spaartegoed en het eindkapitaal dat wordt uitgekeerd (mits u voldoet aan de hieronder beschreven vrijstelling).

De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag niet tussentijds geld van de bankspaarrekening afhalen, alleen als u de hypotheek aflost. U stort maandelijks of jaarlijks een bedrag op de spaarrekening eigen woning. Dit hoogte van dit bedrag is zo vastgesteld dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek (een deel van) de hypotheekschuld kunt aflossen. Belangrijk is: over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg. U hebt alleen recht op het belastingvoordeel als u minimaal 15 jaar een bedrag stort op de bankspaarrekening. Spaart u minimaal 15 jaar, dan is maximaal € 34.100 van het totale spaartegoed vrijgesteld. Heeft u minstens 20 jaar een bedrag dan is de maximale vrijstelling € 150.500. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Heeft u een partner waarmee u samen de hypotheek betaalt, dan heeft u dus recht op 2x deze vrijstelling. Boven de vrijstelling betaalt u belasting in box 1.