• Phone: +31 6 53231398
  • info@beemsterhypotheken.nl
Stay Connected:
Hypotheken

Aflossingsvrije hypotheek

Hierbij wordt een bedrag geleend, waarover u maandelijks rente betaalt. U lost echter niets af, waardoor uw schuld aan het einde van de looptijd nog even hoog is. Al die tijd betaalt u dus bijzonder lage maandlasten. En hoe u uw hypotheekschuld uiteindelijk afbetaalt? Heel simpel: door de verkoop van uw huis te zijner tijd

Hypotheken

Aflossingsvrije hypotheek

Hierbij wordt een bedrag geleend, waarover u maandelijks rente betaalt. U lost echter niets af, waardoor uw schuld aan het einde van de looptijd nog even hoog is. Al die tijd betaalt u dus bijzonder lage maandlasten. En hoe u uw hypotheekschuld uiteindelijk afbetaalt? Heel simpel: door de verkoop van uw huis te zijner tijd

Hypotheken

beleggingshypotheek

Er bestaan grofweg twee vormen van beleggingshypotheken. Bij de eerste kunt u het volledige hypotheekbedrag lenen met daar bovenop eventueel nog een extra bedrag, dat wordt belegd. Dat moet uiteindelijk het rendement opleveren waarmee wordt afgelost. Bij de tweede vorm legt u maandelijks een bedrag opzij, dat wordt belegd. Grote voordeel: de mogelijk hoge rendementen

Hypotheken

krediethypotheek

Met deze hypotheekvorm creëert u meer financiële ruimte. Via een rekening-courant kunt u tot een bepaald maximumbedrag opnemen en terugstorten met uw huis als zekerheid. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Die variabele rente wordt aan de geldmarktrente aangepast. Zo kunt u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de overwaarde van uw huis,

Hypotheken

Levenshypotheek

Ook bij deze hypotheekvorm lost u in beginsel niets van uw schuld af. Met alle fiscale voordelen van dien. Maar betaalt u (maandelijks) een premie voor een levensverzekering. De uitkering van deze verzekering wordt gebruikt om aan het einde van de looptijd de hypotheek (deels) af te lossen. Omdat de hoogte van de uitkering vaak

Hypotheken

spaarhypotheek

Bij deze hypotheek leent u een bedrag, waarover u gedurende de gehele looptijd niets hoeft af te lossen. Voordeel: u profiteert gedurende de gehele looptijd van de maximale renteaftrek. Maandelijks stort u een bedrag in een spaarverzekering, waarover de rentevergoeding van tevoren vast staat. Hiermee kunt u aan het eind van de looptijd uw hypotheek

Hypotheken

banksparen

Bij deze hypotheek leent u een bedrag, waarover u gedurende de gehele looptijd niets hoeft af te lossen. Voordeel: u profiteert gedurende de gehele looptijd van de maximale renteaftrek. Daarnaast spaart u op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Daar de spaarrente gelijk is aan

contracten

gedragsregelement

Gedragsregels Onze medewerkers zijn gehouden aan de volgende gedragsregels: medewerkers dienen zich in hun bedrijfsuitoefening te gedragen zoals een goed adviseur in verzekeringen of financiële diensten betaamt. Zij dienen zich zodanig te gedragen, dat het vertrouwen in de dienstverlening van het intermediair in het algemeen en in de eigen bedrijfsuitvoering niet wordt geschaad. Medewerkers dienen