Diensten

Via deze pagina willen wij een kort overzicht geven van de meest door ons geleverde diensten. Kijk voor meer informatie op de desbetreffende pagina of kom langs voor een vrijblijvend gesprek.

Beleggen

Effecten zijn niet de meest eenvoudige producten. Aandelen, obligaties of derivaten, al deze op de beurs verhandelbare producten kunnen deel uitmaken van uw beleggingsportefeuille. U kunt echter niet zelf rondwandelen op de beursvloer, daar heeft u een tussenpersoon voor nodig.
Meer informatie

Hypotheken

Er zijn maar weinig momenten in uw leven waarop u een zo’n zwaarwegende beslissing neemt als het afsluiten van een hypotheek. U gaat immers een verplichting aan voor een periode van zo’n dertig jaar! Een verplichting waaraan u niet alleen nu moet kunnen voldoen, maar ook later. Zeker in een dergelijk geval is regeren vooruitzien, want wat gebeurt er als u (of uw partner) plotseling arbeidsongeschikt raakt? Meer informatie

Toekomstvoorzieningen
pensioenen en lijfrente

Het meest populaire pensioen in Nederland is het werkgeverspensioen, waarbij de werkgever een deel van de premie betaald. Lijfrente is een voorziening die u zelf betaald en waarover fiscale  aftrek mogelijk is, dat kan als aanvulling op voornoemd werkgeverspensioen of als eigen voorziening (bijvoorbeeld bij een eigen bedrijf). Heeft u al nagedacht aan uw toekomst?

Meer informatie

Verzekeringen

Verzekeringen zijn bittere noodzaak. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door  ziekte, brand, een ongeval en kan leiden tot inkomstenderving en vermogensrisico. Ook kunt u sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg u door Beemster Hypotheken & Assurantiën over deze noodzakelijke verzekeringen te laten informeren.
Meer informatie

Sparen

Sparen heeft de laatste jaren weer flink aan populariteit gewonnen. Dat is in turbulente beurstijden niet vreemd, want sparen is in al zijn eenvoud de meest simpele manier om aan vermogensopbouw te doen. Toch zijn er diverse mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, reden waarom zelfs hier goed advies onontbeerlijk is.
Meer informatie

Toeslagen

Om u tegemoet te komen in de kosten voor levensonderhoud, zorg, huur en/of kinderopvang kan het zijn dat u recht heeft op toeslagen. In 2016 verandert de wetgeving en hoogte bij verschillende toeslagen.  Ook als u situatie is veranderd is het raadzaam om te kijken of u (niet meer) recht heeft op verschillende toeslagen. Wij kunnen u informeren ver verschillende mogelijkheden en u helpen bij het aanvragen. Meer informatie